Politica de Confidențialitate

Definiții

a) Termenii “site”, “acest site” și “site-ul” folosiți în acest document se referă la magazinul online – casa de comenzi www.winelist.ro şi toate subdomeniile sale. Site-ul winelist.ro şi toate subdomeniile sale este proprietatea companiei S.C. WINELIST S.R.L. care are și calitatea de autor și administrator.

b) SC. WINELIST S.R.L. are sediul în Bucuresti, Str. Daniel Barcianu  nr. 14 și este înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/9945/2011, CUI RO 28998181.

c) Prin termenii “utilizator”, “vizitator” și “dumneavoastră” ințelegem toate persoanele fizice și/sau juridice care accesează site-ul www.winelist.ro şi toate subdomeniile sale, indiferent de motiv.

d) Prin termenul “date personale”,înțelegem informațiile pe care le colectăm de la dumneavoastră, pe baza cărora puteți fi identificat personal. Acestea pot include numele dumneavoastră, adresa, numărul de telefon (inclusiv numărul de mobil), informații despre cărți de credit, pseudonimul, adresa de e-mail, vârsta, sexul și starea civilă, dar mai pot include și alte informații, cum ar fi obiceiuri și preferințe la cumpărături și detalii ale stilului de viață, cum ar fi pasiuni și interese.

e) Un “cookie” este un șir de informații “text-only”, pe care o pagină de Internet îl transferă în fișierul cookie al browser-ului de pe hard disk-ul calculatorului dumneavoastră, astfel încât pagina de Internet să poată memora cine sunteți. Un cookie va conține de obicei numele domeniului din care a venit cookie, “durata de viață” a cookie-ului, și o valoare, de obicei un număr unic generat la întâmplare.

Atunci când este vizitată o pagina de Internet, aceasta va trimite un cookie. Cookie-urile pot fi folosite în următoarele moduri:

– ca să ajute site-urile să recunoască un vizitator unic și să le permită administratorilor acestora alcătuirea conținutului sau reclamele care să corespunda intereselor utilizatorilor sau ca să evite trimiterea repetată a acelorași conținuturi către același utilizator.

– ca să compileze statistici anonime agregate, care ne permit să ințelegem cum folosesc utilizatorii pagina noastră și să ne ajute să îmbunătățim structura paginii noastre. În acest mod, noi nu putem să vă identificăm personal.

Colectarea datelor personale

În momentul înregistrării utilizatorului pe site, prin accesarea de către acesta a diferitelor servicii și produse ori prin activarea unor materiale promoționale sau publicitare, S.C. WINELIST S.R.L. va colecta informații cu caracter personal de natură să identifice o anumită persoană.

În unele zone ale site-ului www.winelist.ro şi toate subdomeniile sale, S.C. WINELIST S.R.L. vă cere să furnizați date personale, incluzând numele dvs, adresa, email, telefon, număr al cardului de credit, informații de contact, informații în vederea facturării serviciilor și alte informații prin care puteți fi identificat. În alte zone ale site-ului www.winelist.ro şi toate subdomeniile sale, vă sunt solicitate informații demografice care nu vă pot identifica, cum ar fi: codul poștal, vârsta, sexul, starea civilă, obiceiuri și preferințe la cumpărături, detalii ale stilului de viață, cum ar fi pasiuni și interese. Uneori colectăm sau putem colecta o combinație între cele două tipuri de informații.

De asemenea, S.C. WINELIST S.R.L. primește și înregistrează pe serverele sale informații referitoare la adresa IP si informațiile cookie ale site-ului solicitat de dvs. Aveți capacitatea de a accepta sau refuza cookie prin modificarea setărilor din browser-ul dumneavoastră, însă s-ar putea să nu mai puteți folosi toate trăsăturile interactive ale paginii noastre dacă cookie-urile sunt dezactivate.

Prin utilizarea aplicațiilor S.C. WINELIST S.R.L. sunteți de acord cu colectarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal furnizate în mod voluntar de către dumneavoastră. Prin stocarea datelor se înțelege păstrarea datelor oferite în mod voluntar de către dumneavoastră pe orice fel de suport și pe o perioadă de timp nespecificată. Prin prelucrarea datelor înțelegem suma operațiunilor care se efectuează asupra datelor cu caracter personal (ex.: colectare, înregistrare, organizare, extragere, stocare, ștergere).

Scopurile colectării datelor personale

Scopurile tipice pentru care sunt folosite datele dumneavoastră sunt următoarele:

1) Răspunsul la cererile dumneavoastră

Atunci când ne puneți o întrebare sau formulați o cerere vom folosi datele pe care ni le furnizați pentru a răspunde întrebării/cererii dumneavoastră. În unele cazuri, ar putea fi necesar să împărtășim datele dumneavoastră altor procesatori de date ai unor terțe părți, tocmai pentru a ne asigura că veți primi răspunsul la cererea/întrebarea dvs, cu promptitudine și în mod corect și numai în acest scop.

2) Marketing direct viitor

Atunci când alegeți în mod explicit să primiți materiale publicitare/promoționale, vă vom trimite din timp în timp informații, care considerăm că pot fi de interes pentru dumneavoastră. Spre exemplu, la înregistrarea în cont vi se cere acordul asupra utilizării datelor dvs. cu caracter personal pentru a fi informați prin e-mail sau alte forme de comunicare asupra actualizării site-urilor web, noilor oportunități oferite de S.C. WINELIST S.R.L. și asupra informațiilor adiționale care sunt în interesul dvs precum și newslettere cu informații utile. Doar dacă veți fi de acord, putem să împărtășim datele dumneavoastră cu, sau să le transmitem altor firme selectate cu grijă, care ar putea dori să vă transmită informații după cum se va preciza la data când colectăm datele dumneavoastră. Oricând, însă, vă puteți retrage (cu “dezabonare”) dintr-un asemenea contract viitor. O asemenea retragere/ dezabonare va conduce la încetarea oricărei asemenea trimiteri care dvs.

3) Efectuarea de statistici

Statisticile pe care le întreprindem sunt utile monitorizării prezenței utilizatorilor pe site și proiectării activitatii. Pentru aceasta vom folosi atât datele personale oferite de dumneavoastră, cat si cookie-urile. În cadrul acestor statistici prezența dumneavoastră este anonimă.

Angajamentul de păstrare a confidențialității

S.C. WINELIST S.R.L. încearcă să protejeze cât mai mult dreptul la intimitate și la imagine al utilizatorilor site-ului. Principalul nostru obiectiv constă în a oferi utilizatorilor site-ului o experiență online sigură, care să nu le afecteze în mod negativ viața personală. În acest sens luăm toate măsurile pentru a ne asigura că informațiile pe care dumneavoastră le introduceți în baza noastră de date sunt folosite numai în scopurile pe care dumneavoastră le aveți în vedere.

Vă asigurăm că nu vom colecta alte date personale cu ocazia vizitării site-ului nostru de către dumneavoastră, în afara celor oferite voluntar, printr-o manifestare de voință expresă din partea dumneavoastră. S.C. WINELIST S.R.L. nu va transmite (prin vânzare sau închiriere) către terți datele dumneavoastră personale.

S.C. WINELIST S.R.L. face excepție de la această regulă în următoarele cazuri:

– cu acordul dvs. ;

– în cazul în care informația e necesară partenerilor companiei pentru îmbunătățirea sau facilitarea unor servicii sau produse solicitate de dvs. Companiile partenere au dreptul de a utiliza unele date cu caracter personal furnizate direct de S.C. WINELIST S.R.L. doar în măsura în care este necesară asistența lor.

– datele dumneavoastră personale pot fi transmite autorităților, la cererea justificată a acestora, pentru cercetarea unor infracțiuni.

– în cazul în care activitățile dvs. contravin termenilor și condițiilor statuate de S.C. WINELIST S.R.L. sau a instrucțiunilor pentru utilizarea anumitor produse și servicii;

– în situația în care S.C. WINELIST S.R.L. fuzionează sau e achiziționată total sau parțial de o altă companie baza de date e transferată noului operator. În cazul în care S.C. WINELIST S.R.L. devine insolvabilă, baza de date poate fi vândută, tranzacționată doar cu acordul instanței. În astfel de situații veți fi anunțați prin email sau printr-un anunț postat pe site.

Utilizatorii site-ului au posibilitatea de a ne trimite comentarii, întrebări și sugestii. Orice informație care este trimisă prin intermediul formularelor de contact va fi folosită ținând cont de dreptul la confidențialitate și la imagine al persoanelor.

Modificări ale politicii de confidențialitate

În cazul în care politica noastră de confidențialitate se modifică, schimbările vă vor fi anunțate fie prin comunicare directă cu dumneavoastră, fie vor fi postate pe siteul nostru web. Veți fi înștiințați cu privire la orice modificare, înainte de a folosi vreo informație despre dumneavoastră într-un mod care nu a fost descris anterior în angajamentul nostru de confidențialitate. În momentul în care survine o astfel de schimbare, dumneavoastră veți putea alege dacă doriți sau nu ca informațiile dvs. să fie folosite în noul mod.

Securitatea datelor personale

Ne obligăm să aplicăm măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală. Aceste măsuri asigură, potrivit stadiului tehnicii utilizate în procesul de prelucrare și de costuri, un nivel de securitate adecvat în ceea ce privește riscurile pe care le reprezintă prelucrarea, precum și în ceea ce privește natura datelor care trebuie protejate. Cerințele de securitate sunt elaborate de autoritatea de supraveghere și vor fi actualizate periodic, corespunzător progresului tehnic și experienței acumulate.

Sistemele noastre de securitate a tranzacțiilor, a sesiunilor de cumpărare și de introducere a datelor personale respectă standardele acestei industrii pe plan mondial, folosind un certificat digital SSL de 256 de biți eliberat de o autoritate recunoscută internațional. Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află sub controlul nostru. S.C. WINELIST S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de bug-uri sau erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul. De asemenea nu răspundem pentru breșele de securitate care pot exista în serverele companiei de hosting care găzduiește site-ul.

Drepturile utilizatorilor

Utilizatorul are dreptul de a solicita, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de S.C. WINELIST S.R.L.. În termen de 15 zile, S.C. WINELIST S.R.L. se obligă să transmită un răspuns.

Utilizatorul are dreptul de a cere S.C. WINELIST S.R.L. rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor sale personale stocate. În termen de 15 zile, S.C. WINELIST S.R.L. se obligă să comunice măsurile luate precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal ale utilizatorului.

Utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. De asemenea, utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care îl vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele S.C. WINELIST S.R.L. sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop. În termen de 15 zile, S.C. WINELIST S.R.L. se obligă să comunice măsurile luate precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal ale utilizatorului.

Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, utilizatorul are dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care i-au fost încălcate.

Utilizatorul care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia. Instanta competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru.

Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorul va înainta S.C. WINELIST S.R.L. o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Cadrul legislativ

Cadrul legislativ care stă la baza prezentului document este constituit din “Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date” și “Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice”.